Instytut

Wspólnie działamy dla przyszłości!

Instytut Inicjatyw Publicznych został powołany w formie fundacji w kwietniu 2015 roku i pełni rolę inicjatora działalności na rzecz dobra publicznego, propagatora fachowości w realizowaniu przedsięwzięć i agregatora inicjatyw o charakterze prospołecznym i wspólnotowym.

Kim Jesteśmy?

Kamieniem węgielnym powstania Instytutu były wspólna wieloletnia działalność w środowisku akademickim,  przyjaźń i chęć wspólnego działania na rzecz dobra publicznego.

W działalność Instytutu Inicjatyw Publicznych zaangażowani są eksperci i patroni, pochodzący z różnorodnych środowisk, zajmujący się zrożnicowanymi projektami i inicjatywami.

Jakie są nasze cele?

Chcemy realizować działalność społeczną, rozwijać potencjał skumulowany w młodym pokoleniu Polaków, wspierać rozwój naszego kraju i budować wspólnotę ludzi, którym zależy na przyszłości Polski.

Jednym z zasadniczych celów Instytutu Inicjatyw Publicznych jest akumulowanie kapitału społecznego ludzi, którzy swoje świadome życie w całości spędzili w wolnej Polsce, i właśnie teraz zdobyli wykształcenie i kompetencje.

Ważnym słowem przyświecającym działaniu Instytutu IP jest odpowiedzialność. Z myślą o niej tworzymy zespół ludzi, którzy w swoim postępowaniu kierują się profesjonalizmem, troską o dobro wspólne i zaangażowaniem. W grupie ludzi związanych z instytutem znajdują się osoby o różnych poglądach, wrażliwości społecznej i podejściu do życia, łączą nas jednak konkretne wartości, takie jak uczciwość, sprawiedliwość i godność człowieka.

Czym się zajmujemy?

Nasze zadania to głównie:

  • Tworzenie raportów, podsumowań i projektów w obszarze polityki państwa, działalności społecznej, gospodarki i spraw międzynarodowych.
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zainteresowań ekspertów Instytutu IP.
  • Inicjowanie debat i konferencji poświęconych ważnym tematom publicznym.
  • Realizowanie projektów i inicjatyw o charakterze społecznym.
  • Wspieranie działalności organizacji trzeciego sektora, mikroprzedsiębiorstw i innych inicjatyw wymagających wsparcia instytucjonalnego i merytorycznego.
  • Budowanie postaw patriotycznych oraz szacunku do historii.

Podejmujemy także inne wyzwania, związane choćby z obszarem kultury czy sportu, a także mające charakter związany z profilem działalności ekspertów Instytutu Inicjatyw Publicznych.

Chcesz do nas dołączyć?

Skontaktuj się z nami!

Dopisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami oraz korzystaj ze zniżek na organizowane przez nas szkolenia i konferencje!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania newslettera [pełna treść]

autoresponder system powered by FreshMail