Justyna Rokita

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Obecnie Rzecznik Praw Studenta, aplikantka radcowska OIRP w Lublinie.

W latach 2012-2014 Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodnicząca Parlamentu Studentów UMCS oraz Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych Parlamentu Studentów RP. Ukończyła certyfikowane szkolenia z zakresu motywowania z elementami wpływu oraz sztuki rozmowy obustronnej jak również negocjacji w biznesie oraz mediacji. Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń z zakresu problematyki polskiego systemu szkolnictwa wyższego przeprowadzanych dla przedstawicieli polskich uczelni wyższych.

Jest autorką licznych wystąpień, opinii prawnych oraz artykułów naukowych z zakresu funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce, procedury cywilnej oraz administracyjnej m.in. „Mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym a mediacja przed sądem powszechnym”, „Pula nieodpłatnych minimum 30 punktów ECTS do realizacji poza programem studiów w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Studia Prawnicze i Administracyjne, WSSN Warszawa). Współorganizowała wiele konferencji i prelekcji o charakterze naukowym, podczas których występowała również w roli eksperta.

Zainteresowana naukowo oraz zawodowo wokół procedury cywilnej – w szczególności w zakresie elektronicznego postępowania elektronicznego oraz postępowania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów jak również procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym. Ponadto specjalizuje się w zakresie tematyki szkolnictwa wyższego- w aspekcie rozwoju praw i obowiązków studentów oraz autonomiczności i pozycji samorządów studenckich.

Justyna Rokita
Informacje
Media społecznościowe

Kursy i szkolenia

Dopisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami oraz korzystaj ze zniżek na organizowane przez nas szkolenia i konferencje!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania newslettera [pełna treść]

autoresponder system powered by FreshMail